Το Άσυλο
Ζητώντας Άσυλο Πως να κάνετε αίτημα ασύλου Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαδικασία Ασύλου Πρώτος Βαθμός Δεύτερος Βαθμός Τελευταία Ενημέρωση - Ανακοινώσεις Υπηρεσία Ασύλου (NEO) Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (NEO)

 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε υποχρέωση:

 • Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η εξέταση της αίτησής σας.
 • Να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτησή σας και την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.
 • Να πηγαίνετε ο ίδιος στην Υπηρεσία Ασύλου για να ανανεώσετε το δελτίο σας πριν τη λήξη του και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.
 • Να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας σας και για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους. Η Υπηρεσία Ασύλου θα στέλνει στη διεύθυνση που δηλώνετε έγγραφα που έχουν σχέση με την αίτησή σας.
 • Να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας.
 • Να αποκαλύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που απολαμβάνετε παροχές από το Κράτος.
 • Να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που σας τίθενται σε περίπτωση στέγασής σας σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.

Δικαιώματα αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα:

 • Απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να τελειώσει η εξέταση της αίτησή σας.
 • Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στην χώρα, εκτός εάν στο δελτίο που έχετε πάρει ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορείτε. 
 • Αν δεν έχετε στέγη μπορείτε να ζητήσετε να στεγαστείτε σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.
 • Έχετε δικαίωμα να εργαστείτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία.
 • Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες.
 • Έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είστε ανασφάλιστος και άπορος.
 • Τα παιδιά σας έχουν πρόσβαση – και εσείς εάν είστε ανήλικος- στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.
 • Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.
 • Αν είστε άτομο με αναπηρία 67% και άνω, έχετε δικαίωμα να λάβετε επίδομα αναπηρίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η διαμονή σας σε Κέντρο Φιλοξενίας.
 • Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας.
 • Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα την οικογένειά σας από τη χώρα καταγωγής σας.


| Αρχική | Σύνδεσμοι | Συχνές Ερωτήσεις | Εθελοντικός Επαναπατρισμός |