Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Υλικό Αρχείου

 

Σύνδεσμοι

Ελληνικές Ιστοσελίδες

  
- Βουλή των Ελλήνωνhttp://www.hellenicparliament.gr
- Ελληνική Κυβέρνησηhttp://www.government.gov.gr
- Επίσημος Διαδικτυακος
  Κόμβος Πρωθυπουργού
http://www.primeminister.gov.gr

 Υπουργεία
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνhttp://www.minagric.gr

- Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισηςhttp://www.ypakp.gr
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνhttp://www.ministryofjustice.gr
- Υπουργείο Εθνικής Άμυναςhttp://www.mod.mil.gr
- Υπουργείο Παιδείας, Δια Bίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνhttp://www.minedu.gov.gr
- Υπουργείο Εξωτερικώνhttp://www.mfa.gr
- Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www.ypes.gr
-Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότηταςhttp://www.mindev.gov.gr
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύωνhttp://www.yme.gr
- Υπουργείο Οικονομικώνhttp://www.minfin.gr
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγήςhttp://www.ypeka.gr
- Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμουhttp://www.yppo.gr
-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτηhttp://www.yptp.gr/

- Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

http://www.yyka.gov.gr/

http://www.yen.gr


 Φορείς του Δημοσίου - Ανεξάρτητες Αρχές 
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr/
- Γενική Γραμματεία Αθλητισμούhttp://www.gss.gov.gr
- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - 
  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
http://www.minpress.gr
- Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.gsrt.gr
- Γενική Γραμματεία Καταναλωτήhttp://www.efpolis.gr

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

-Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

http://www.neagenia.gr

http://www.gscp.gr 

- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτωνhttp://www.gsis.gov.gr
- Γενικό Λογιστήριο του Κράτουςhttp://www.mof-glk.gr
- Εθνικό Δίκτυο `Ερευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.grnet.gr
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικά http://www.ektepn.gr/
- Εθνικό Τυπογραφείοhttp://www.et.gr
- Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ) http://www.okana.gr

- Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

- Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

http://www.kethea.gr

http://www.kep.gov.gr

- Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
http://www.sae.gr
- Συνήγορος του Πολίτηhttp://www.synigoros.gr

 Ένοπλες Δυνάμεις-Σώματα Ασφαλείας

- Ελληνικός Στρατόςhttp://www.army.gr/
- Πολεμικό Ναυτικόhttp://www.hellenicnavy.gr/
- Πολεμική Αεροπορία   http://www.haf.gr/el/default.asp
- Λιμενικό Σώμαhttp://egov.yen.gr/

 Συνδικαλιστικοί φορείς - Ενώσεις Αστυνομικών
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας
  (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)
http://www.poaxia.gr/
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
  (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
http://www.poasy.gr/
- Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής 
  (Σ.Ε.Φ.E.Α.Α.)
http://www.sefeaa.gr/
- Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ελληνικό Εθνικό Τμήμα)http://www.ipa-gr.org/

Ιστοσελίδες του εξωτερικού

 Διεθνείς Οργανισμοί

- ΝΑΤΟ
http://www.nato.int/
- Ο.Η.Ε.
http://www.un.org/
- UNESCO
http://www.unesco.org/
- UNICEF
http://www.unicef.org
- Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (UNHCR)
http://www.unhcr.ch/

 Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu/.
- Συμβούλιο της Ευρώπης
http://www.coe.int/
- Eurojust
http://www.eurojust.europa.eu/
- Europol
http://www.europol.europa.eu
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_el.html
- Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)
http://www.emcdda.eu.int/
- Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία (EUMC)
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_el.htm
- Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP)
http://publications.eu.int/

 Υπηρεσίες και Οργανισμοί Εφαρμογής του Νόμου
- Interpol
http://www.interpol.int/
- Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)
http://www.unodc.org/
unodc/index.html
- Διεθνές Πληροφοριακό Δίκτυο για το Ξέπλυμα Χρήματος (IMoLIN)
http://www.imolin.org/
imolin/index.html
- Διεθνές Συμβούλιο για τον Έλεγχο Ναρκωτικών (INCB)
http://www.incb.org/
incb/index.html
- Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην  Ευρώπη (OSCE)http://www.osce.org/
- Ομάδα Οικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF)
http://www.fatf-gafi.org
- Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI-ΗΠΑ)http://www.fbi.gov/
- Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)
http://www.wcoomd.org/
ie/En/en.html
- Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  (SECI Center - Βουκουρέστι)
http://www.secicenter.org/

Αστυνομικές Υπηρεσίες στην Ευρώπη των 25

 Αυστρία Ιρλανδία                  Μάλτα
 Βέλγιο Ισπανία Ουγγαρία
 Γαλλία Ιταλία Πολωνία
 Γερμανία Κάτω Χώρες Πορτογαλία
 Δανία Κύπρος Σλοβακία
 Δημοκρατία της Τσεχίας Λετονία Σλοβενία
 Εσθονία Λιθουανία Σουηδία
 Ηνωμένο Βασίλειο Λουξεμβούργο Φινλανδία


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου